klart.se

10-års jubileum 2013

Åke har ordet

Hej

Det började för ca 7-8 år sedan med ett midsommarfirande som ej blev av på grund av att det inte var någon som hjälpte till. Därefter så fick vi ihop några som hjälpte till och vi var då vid den gamla platsen vid Snäppan. Jag tror att det var 2008 som vi flyttade till den nya platsen som blev framröstat till ”Björklunden”. Vi fixade lottringar och hade tillgång till musik men ingen som kunde leverera sången. År 2009 kom jag i kontakt med Sturegymnasiet i Halmstad och i samband med det så ringer två underbara tjejer, Nelly och Hanna som nu har varit här fyra midsomrar och hjälpt oss tillsammans med Drothedens Spelemän.

Den första trubaduraftonen år 2010 fixade Kenneth och Anki trubaduren Dan Eriksson och året efter ökade vi trycket i Björklunden Jag fick kontakt med Ola och Lars (Whanderboys) som nu har varit här tre gånger. Samtidigt läser jag i Hallands-Posten ett reportage från Torup där Pia & Co (Pia, Johan, Krister) spelat och som nu har gästats oss två gånger i Björklunden.

Denna jubileumsdag hade vi en fantastisk underhållande familjedag med besök av glassbilen, brandkåren och ambulansen samt  trollkarlen ”Jumping Joe” och ”sångfågeln” Kajsa Regin (Viggen 103).

Bilder från Jubileumsdagen

Under aftonen spelade Pia & Co men även operasångaren Torleif Stensö med pianisten Olle samt trollkarlen ”Gregory” gjorde bejublade framträdanden.  

Bilder från aftonen

Jag vill med de här orden tacka för mig som ansvarig för Fritidskommittén. Samtidigt vill jag tacka Gill, Catrin, Annette, Britt med respektive samt även Ingvar, Barbro och Bengt för arbetet med Jubileumet. Halmstad 2013.

Åke

Styrelsen har nu utsett Britt Bengtsson till sammankallande i Fritidskommittén