Björklunden 2021

Efter denna regniga städdag 15 maj så är området redo för en ny sommar
Tack Alla deltagare som trotsade vädret.!