klart.se

Styrelsen

Styrelsen

Befattning
Namn
 
 
Ordförande:
Jimmie Nilsson
073-375 40 01
Kassör :
Bengt Palm
070-6032439
ekreterare:
Ulf Håkansson
035-442 86 070-609 96 93
Ledamöter:
Yvonne Eriksson
 
 
Britt-Marie Nilsson
 
  Birger Ekström  ekstrom@netcliq.se  
 
Anna Fransson
 
   
  
 
Ersättare:
Ola Bergh
   
 
Mattaja Rafaj
   
  Edvard Andrén    
       
       
       

Valberedning

Sammankallande:
Jörgen Ryno
   
 
Evelyn Dovrén
   
  Anders Svensson    
 Ersättare:      
       
       

Fritidskommitté

Sammankallande:
Birger Ekström
Britt-Marie Nilsson
 
 
Gun Svensson
   
  Julia Sävström    
       
       
       

Tipspromenader

Sammankallande: Britt-Marie Nilsson  
  Julia Sävström    

Revisorer

 Revisor:  Kenneth Holmberg    
  Ola Holgersson    
Ersättare: Mikael Larsson