klart.se

Styrelsen

Styrelsen

Befattning
Namn
 
 
Ordförande:
Jimmie Nilsson
073-375 40 01
Kassör :
Christina Karlsson
 073 061 69 49
Sekreterare:
Ulf Håkansson
035-442 86 070-609 96 93
Ledamöter:
Yvonne Eriksson
 
 
Britt-Marie Nilsson
 
 
 
 
 
 
Anna Fransson
 
   
  
 
Ersättare:
Per Albinsson
   
 
Mattaja Rafaj
   
  Ola Bergh    
       
       
       

Valberedning

Sammankallande:
Jörgen Ryno
   
 
Evelyn Dovrén
   
       
 Ersättare:      
       
       

Fritidskommitté

Sammankallande:
Britt-Marie Nilsson
 
 
Gun Svensson
   
  Marianne Hälsö    
  Monica Wassman    
  Julia Sävström    
       

Tipspromenader

Sammankallande: Britt-Marie Nilsson  
  Julia Sävström    

Revisorer

 Revisor:  Ola Holgersson    
   Kenneth Holmberg    
Ersättare: Mikael Larsson