Vid stopp i dagvattenledningarna skall felanmälan göras till:

Kontakt Halmstad Direkt: 035-13 70 00

Kontakt jour: 035-13 67 70 – begär fastighetskontorets jour.

Om ni får stopp i avloppet skall du kontakta Slamsugningstjänst i Halmstad

Telefonnummer: 035-444 45. (Visar det sig att stoppet är i dina rör får du själv stå för kostnaden. Ligger stoppet längre ut i rörsystemet står föreningen för kostnaden eftersom det då inte går att avgöra vem som orsakat stoppet. Var stoppet sitter ser Slamsugningstjänst när de är på plats)

Övrig kontakt med Halmstad Kommun:

Kontaktvägar till Halmstad Kommun:

  • MEX – gällande avtalet, kontakta Halmstad Direkt: 035-13 70 00
  • Byggnadskontoret – gällande anmälan av olovsärenden angående byggnation Kontakt Halmstad Direkt: 035-13 70 00 

Anmälan kan även göras via hemsidan: https://www.halmstad.se/sjalvservice/sjalvserviceinombyggaboochmiljo/sjalvservice bygganyttandraochriva/olovligtbyggandegoranmalan.n3551.html

  • MEX – Gällande anmälan av olovsärenden natur, ex nedtagning träd, buskar etc Kontakt Halmstad Direkt: 035-13 70 00
    –      Skriv tydligt i ärendet vad det gäller, ex olovsärende byggnation, nedtagning träd, stopp i dagvattenledning eller dylikt.

 

Vill du uppmärksamma styrelsen på eventuella fel gör du det till mailadressen: felanmalan@ostrastranden.se